Vedení a Řízení Lidí
Komunikace a Osobní Rozvoj
Zvyšování Prodeje
Změnové Projekty

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytvoření programu na míru;
- Vytvoření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Pojďme do toho!

Kontakt ➔