Firemní kurzy

>

Vedení a řízení lidí

Řízení skladu

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Rozsah tréninku:

2 dny; 9-17 h,
Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Obsah:

Úvod do programu:
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Nadhled do koncepce KPI


1/ Základní souvislosti
- Vývoj a trendy práce ve skladu
-Konkurence
- Zákazníci
- Role vedoucího skladu
- Cvičení - Moje role


2/ Klíčové ukazatele při řízení skladu
- Úroveň služeb
- Analýza ABC
- Zastaralé zásoby
- Obrátkovost skladu
- Akční plán


3/ Ekonomické ukazatele KPI
- Nadhled
- Výběr ekonomických ukazatelů KPI
- Akční plán


4/ Procesní ukazatele KPI
- Nadhled do skladového procesu
- Klíčové procesní ukazatele KPI
- Výběr procesních ukazatelů KPI
- Akční plán


5/ Ukazatele spokojenosti zákazníka
- Kdo je zákazník?
- Nadhled
- Návrh dotazníku spokojenosti zákazníka
- Akční plán


6/ Přístrojová deska KPI
- Proč mít přístrojovou desku KPI?
- Postup pro vytvoření přístrojové desky KPI na míru
- Vytvoření vlastní přístrojové desky na míruZávěr programu


- Matice priorit
- Vytvoření agregovaného akčního plánu dle matice priorit
- Shrnutí a zhodnocení programu

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.06
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
Ďakujem. Na dva dny dostatek informácií.

Petra Čolláková

Auto Valas, Košice

Bolo to OK na 110%

Anton Oravel

Izsak company, Komárno

Děkuji za dva užitečné dny. Díky lektorovi příjemná atmosféra.

Petr Svoboda

Auto KP Plus, Liberec

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy