Firemní kurzy

>

Vedení a řízení lidí

Vedení lidí II

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Pro koho je určeno?

Pro vedoucí a manažery, kteří chtějí být úspěšní při vedení lidí. Toto je druhý ze tří 2-denních manažerských workshopů, které na sebe volně navazují.

Co druhým workshopem získáte?

Pozornost je věnována dalšímu prohloubení, osvojení a fixaci manažerských dovedností (stanovování cílů, vedení různých druhů individuálních rozhovorů (přijímací, plánovací, hodnotící, vytýkací...), vedení porad, různé styly delegování úkolů, koučování spolupracovníků, řízení vlastní energie, prevence proti stresu, únavě a vyhoření.

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.06
Celkový způsob práce trenéra:
1
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
„Ako vždy na jednotku!“

Martin Vozár

vedoucí servisu

Motorcar Zvolen

„Vše mi začalo dávat smysl. Příjemná forma výkladu. Velice propracováno, seminář jde do hloubky. Již dokážu aplikovat na své potřeby v práci. Hodnotím velmi kladně a děkuji za otevření očí a mysli.“

Ing. Barbora Fehidová

vedoucí ekonomického oddělení

Chromservis

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

Marek Machata

vedoucí servisu

Auto Becchi s.r.o. Žilina

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy