Firemní kurzy

>

Komunikace a osobní rozvoj

Pozitivní myšlení

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Rozsah tréninku:

2 dny; 9-17 h,
Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Obsah:

Úvod do programu
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Očekávání účastníků a představení trenéra
- Proč je pozitivní myšlení důležité?
- Jaké jsou důsledky negativního myšlení?

1/ Jak vytvořit dobré kontaktní klima se zákazníkem? (mikro)
- Na co zaměřit svoji pozornost?
- Pozitivní vnitřní nastavení
- Neverbální komunikace
- 11 doporučení na co zaměřit pozornost
- 7 doporučení čeho se rozhodně vyvarovat
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí pozitivní pozornosti (makro)
- Síla mysli a pozitivního myšlení (video Bruce Lipton)
- Interní dialog
- Seznam vděčnosti
- Motivační nástěnka vizí
- Pozitivní afirmace
- Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
- Vnitřní postoj vítěze
- Akční plán

3/ Setkání se složitým/arogantním/negativním zákazníkem
- Důsledky setkání s negativním zákazníkem
- Návrat do vlastní rovnováhy
- Zaměření pozornosti
- Práce s dechem
- Akční plán

4/ Prevence a léčba stresu
- Pozitivní vs. negativní emoce
- Relaxační uvolňující techniky
- Meditace - královna technik
- Akční plán

Závěr programu
- Shrnutí a zhodnocení programu
- Co si odnáším?
- Individuální akční plány

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
„Myslím, že je to jeden ze způsobů jak přivést lidi na vyšší „frekvenci“ a jak je zapojit do dalšího rozvoje firmy.“

Marči Horová

majitelka a jednatelka

Chromservis

„Velmi inspirativné a plné nových informacií. Najviac ma zaujala Kahnemanova metoda, motivácia a vedenie individuálních rozhovorov a porad. Velmi profesionálné, srozumitelné prevedenie celého školenia. Najlepšie ake som v FCA absolvovala. Ďakujem.“

Mária Szilágyiová

jednatelka

Autosport Szilágyi, Lovinobaňa

„Ďakujem, bolo to ako vždy velmi inšpirujúce a som rád, že som tu bol.“

ing. Martin Škrabák

vedoucí servisu

Todos Italia, Bratislava

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy