Firemní kurzy

>

Změnové projekty

Zlepšování vnitrofiremní komunikace

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Pro koho je kurz určen?

S tímto školením máme vynikající výsledky ve firmách,
které potřebují zlepšit vnitrofiremní komunikaci v rámci svých týmů, ale i mezi týmy.


Cíle školení:

- Zlepšení vnitrofiremní komunikace mezi spolupracovníky;

- Lepší využití potenciálu všech spolupracovníků;

- Snižování konfliktních situací mezi spolupracovníky;

- Zlepšení atmosféry a vztahů na pracovišti;

- Zkvalitnění poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka;

- Změna firemní kultury = Pozitivněší přístup zaměstnanců;

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
Kurz mi pomohl v tom, jak mám nahlížet na ostatní lidi. Více jim rozumět, být více pozitivní. Kurz byl skvělý a přínosný. Moc jsem si to užila.

Dominika Trčková

Přijímací technik

Imofa

Program mi celkovo pomohol sa zlepšiť v komunikaci, vnímání ostatných a samej seba. Bylo to velice inspiratívne a budem na to spomínať. Ďakujem.

Hana Filípková

Asistentka prodeje, recepční

Imofa

Kurz mi pomohl pochopit mentality a přístup druhých ke mně.

Miroslav Sajdl

Vedoucí prodeje Fleet

Imofa

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy