Firemní kurzy

>

Vedení a řízení lidí

Řízení servisu

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Rozsah tréninku:

2 dny; 9-17 h,
Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Obsah:

Úvod do programu:
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Nadhled do koncepce KPI


1/ Pracovní ukazatele KPI
- Produktivita
- Efektivita
- Ziskovost


2/ Praktické případové studie
- Opatření pro zvyšování produktivity a efektivity
- Opatření pro uspokojení navýšené poptávky zákazníků
- Plánování měsíčních cílů KPI
- Rozdělování práce v týmu
- Optimalizace servisního procesu
- Akční plán


3/ Finanční ukazatele KPI
- Úvod do finančních ukazatelů
- Výběr a vytváření finančních ukazatelů na míru
- Kombinované finanční ukazatele
- Akční plán


4/ Procesní ukazatele KPI
- Fáze servisního procesu
- Klíčové procesní ukazatele KPI
- Výběr procesních ukazatelů KPI na míru
- Akční plán


5/ Měření zákaznické spokojenosti
- Otázky na měření zákaznické spokojenosti
- NPS (Net Promoter Score)
- Doporučitelnost servisu
- Výpočet NPS
- Akční plán


6/ Přístrojová deska KPI
- Proč mít přístrojovou desku KPI?
- Postup pro vytvoření přístrojové desky KPI na míru
- Vytvoření vlastní přístrojové desky na míruZávěr programu


- Matice priorit
- Vytvoření agregovaného akčního plánu dle matice priorit
- Shrnutí a zhodnocení programu

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
Všetko super! Ďakujem za skvelo a poučne strávený čas!

Marek Machata

Auto Becchi s.r.o. Žilina

Byl jsem spokojen. Děkuji.

Tomáš Kleštík, Algon Plus

Auto a.s., Sokolov

Líbila sa mi rovnováha medzi teóriou a praktickými ukážkami. Ďakujem.

Martin Škrabák

Todos Italia, Bratislava

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy