Firemní kurzy

>

Komunikace a osobní rozvoj

Práce se změnou

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví výsledky.“

Pro koho je kurz určen?: 
Pro ty, kteří věří, že pokud chtějí něco změnit, musí změnit nejprve sami sebe, svůj přístup, svůj postoj, svoje vědomí.

Co kurzem získáte?
Ukážeme vám, jak můžete změnit svoje myšlení, chování a verbální i neverbální komunikaci tak, abyste dosahovali svých osobních cílů. Naučíte se plánovat svoje osobní cíle ve 4 klíčových oblastech, a jak přejít od cílů k jejich realizaci. Naučíte se používat tisíce let staré techniky práce s kontrolou mysli a vědomí popsané ve Védách, momentálně potvrzované nejnovějšími objevy kvantové fyziky.

Nebudete potřebovat kouče, naučíte se koučovat sami sebe! Pochopíte princip Priority Managementu a asertivní komunikace ve svůj prospěch! Dobijete si energii, získáte nadhled a chuť na sobě pracovat a odnesete si spousty námětů z oblasti sebeřízení a osobního rozvoje.

Program:

1/ Stanovování osobních cílů
- Viditelné versus neviditelné cíle (V1 x V2)
- 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
- Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti
- Technika Mauny
- Technika pozitivní afirmace
- Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
- Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW
- Goal/Cíl
- Reality/Skutečnost
- Options/návrhy možných řešení
- Will/akce
- Akční plán

4/ Další souvislosti (priority a asertivita)
- Paretův princip (20:80)
- Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
- Asertivní komunikace
- Akční plán

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.06
Celkový způsob práce trenéra:
1
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
„Seminář mi pomohl utřídit si v hlavě, co chci změnit a hlavně jak toho lépe dosáhnout. Ráda bych se takovýchto školení účastnila častěji.“

Slavka Hřebačková

Česká pojišťovna.

“Potvrdil jsem si správnost svoji cesty v seberozvoji a sebekoučování. Dozvěděl jsem se nové věci, jak na sobě pracovat. Jen tak dál, bylo to příjemné školení.“

Ondřej Jon

Česká pojišťovna

„Tento workshop mi pomohl uvědomit si "některé problémy", které aktuálně řeším + získat odstup a návod, jak je řešit.“

Jan Marek

Česká pojišťovna

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy