Firemní kurzy

>

Komunikace a osobní rozvoj

Sebeřízení

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Rozsah tréninku:

1 den; 9-17 h,

Program kurzu:

Úvod do programu
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Očekávání účastníků a představení trenéra
- Jaké jsou důsledky neschopnosti umět na sobě pracovat?

1/ Stanovování osobních cílů
- 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
- Princip SMARTER pro stanovení cílů
- Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti
- Technika Mauny
- Technika Sankalpy
- Vytvoření vlastní Sankalpy
- Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW
- Goal/Cíl
- Reality/Skutečnost
- Options/návrhy možných řešení
- Will/akce
- Akční plán

4/ Další souvislosti (priority a asertivita)
- Paretův princip (20:80)
- Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
- Asertivní komunikace
- Akční plán

Závěr programu
- Shrnutí a zhodnocení programu
- Co si odnáším?
- Individuální akční plány

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
„Velmi edukatívne a zajímave školenie.“

Michal Laško

vedoucí servisu

Auto Valas

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

Marek Machata

vedoucí servisu

Auto Becchi s.r.o. Žilina

„Školení jako vždy pod vaším vedením na úrovni, věčné 100%.“

Jakub Jánošík

vedoucí servisu a prodeje

Smažík Nord, Ústí n. Labem

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy