Firemní kurzy

>

Komunikace a osobní rozvoj

Energy Management pro obchodníky II

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Pro koho je kurz určen?

Pro ty z Vás, kteří se již účastnili základního 2-denního workshopu Energy Management a chcete pokračovat v rozšiřování a prohlubování získaných znalostí a dovedností.

Co kurzem získáte?

Větší rovnováhu mezi prací a životem. Pochopíte Eisenhowerovo okno a jak si nastavovat priority.
Zlepšíte svoji práci se zaměřením vaší pozornosti (práce s vlastními biorytmy, mauna, sankalpa, práce v zákaznické platformě, KAM a AM).
Naučíte koučovat sami sebe. Lepší sebemotivaci, práci s emocemi a soustředěnou pozorností s využitím sebekoučování. Fish Filosophy.
Lépe zvládnete konflikty na pracovišti. Pokročilou obranu proti stresu, únavě a vyhoření. Praktická dechová a meditační cvičení. Nadhled. Inspiraci. Chuť na sobě pracovat.

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
Děkuji za otevření mysli. Věřím, že mi nabyté poznatky pomohou zlepšit kvalitu mezilidských vztahů a zvýšit můj kredit jako obchodníka. Díky.

David Bureš

-

-

Děkuji za velmi milé setkání a příjemně strávený čas. Jste charismatický člověk a umíte strhnout pozornost a být inspirativní! ☺

Martina Vašková

-

-

Příjemné, nenásilné vedení workshopu. Užil jsem si to!

Pavel Petera

-

-

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy