Firemní kurzy

>

Změnové projekty

Posun firemní kultury od pasivity k agilitě

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Jak vypadá atmosféra workshopu?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole.
Celkové hodnocení programu:
1.15
Celkový způsob práce trenéra:
1.03
3 příklady testimonials ze strany účastníků na konci programu:
„Tento program mi pomohl naprosto ve všem, co jsme probírali.“

Petr Bayer

vedoucí servisu

Ekonom Příbram

Workshop mi pomohl uvědomit si, jak pozitivní myšlení ovlivňuje firemní kulturu a jaký má vliv na posunutí vnitrofiremní komunikace na vyšší úroveň. Strukturální analýza mi umožnila vidění sebe sama a očíma kolegů.

Daniela Nováková

Prodejce

Imofa

Workshop mi nejvíce pomohl v sebepoznání,  přesunutí pozornosti z negativa na pozitiva a zamyšlení se nad sebou a ostatními.

Petr Berger

Vedoucí skladu

Imofa

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔

Ostatní

Firemní kurzy