Zvyšování ziskovosti skladu (pro vedoucí skladu)

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Cíle programu:

  • Rozšířit finanční a ekonomické znalosti

  • Rozvinout schopnost analyzovat ekonomickou situaci a přijímat profitující rozhodnutí

  • Osvojit si základní strategie vedoucí ke zvyšování ziskovosti skladu

    • Zvyšování obratu/Business Development
    • Navyšování zisku
    • Snižování nákladů a zamezování plýtvání

  • Vytvoření akčního plánu pro zvyšování ziskovosti skladu