Firemní tréninky

Mtc6Vedeme firemní týmy a jednotlivce k úspěchu! Jak? Věříme, že firmy dosahují
úspěchu zejména prostřednictvím svých lidí. Klíčovým faktorem úspěšnosti
tréninkových programů MATY Training Centrum jsou naši profesionální trenéři,
koučové a lektoři.

První krok je dobrá analýza Vašich firemních rozvojových potřeb. Naši zkušení
trenéři empatizují s našimi klienty, odkrývají úzká hrdla business procesů a následně definují příležitosti k inovaci do tréninkových modulů pro Vaši firmu. Tento moderní způsob spolupráce umožňuje vkládat do tréninkových programů reálná cvičení a příklady z vaší praxe.

Prvotní analýza rozvojových potřeb mapuje potřeby i přání dané
společnosti a účastníků v návaznosti na výkonnostní a strategické cíle firmy.
Měníme současný stav daných kompetencí a stanovíme cílovou úroveň
těchto kompetencí. Vlastní trénink vždy utvoříme na míru tak, aby pokryl
tento rozdíl a dovedl účastníky do zadaného cílového stavu.
Pomáháme budovat prosperitu firem a značek na trhu v České republice a na Slovensku.

Mtc3_2