Roman Matyáš


Roman Matyáš - Trenér, kouč, konzultant Email: roman.matyas@trainingcentrum.cz 


Specializace: Automotive, Finance&bankovnictví, služby, média;


Způsob práce: Analýza stávající situace, návrh řešení (optimalizace business procesů a nástrojů řízení, tvorba tréninkových programů na míru), vedení tréninkových programů, facilitace workshopů, individuální koučování manažerů a obchodníků.


Vít Baloušek


Vít Baloušek - Lektor, poradce, trenér       Email: vit.balousek@trainingcentrum.cz  


Specializace: Automotive, služby, média; on-line marketing, creative marketing.


Způsob práce: Analýza stávající situace, návrh řešení (optimalizace interních procesů a nastavení rozhodnutí v oblasti managementu – tvorba tréninkových programů formou workshopu na míru), vedení tréninkových programů, facilitace workshopů, zpětná vazba.


 

Jana Lazarová

Foto-jana_3


Jana Lazarová -  Konzultant, poradce, školitel Email: jana.lazarova@trainingcentrum.cz     


Specializace:  Realizace AC/DC


Způsob práce: 1/ Upřesnění a zacílení AC (setkání se zadavateli). 2/ Příprava - designování AC (příprava modelových situací, skupinových, individuálních, výběr dotazníků, kompetenční model, matice kompetencí k AC, příprava podkladů k AC: záznamové archy, zadání pro účastníky, zadání pro hodnotitele, vynodnocovací škály). 3/ Realizace AC (zpracování výstupů do souhrnné zprávy, prezentace souhrnné zprávy, individuální zprávy).


Jarka Swoboda

Dsc_6201


Jarka Swoboda - lektor, kariérový kouč      Email: jarka.swoboda@trainingcentrum.cz


Specializace: Služby, logistika; prodej a komunikace po telefonu, asertivní komunikace, vedení individuálních hodnotících pohovorů, TTT interních lektorů, teambuilding formou divadelního představení.


Způsob práce: Vedení tréninkových programů, facilitace divadelních workshopů, individuální profesní poradenství.


Petr Stejskal

Pes


Petr Stejskal - Lektor, poradce, trenér   Email: petr.stejskal@trainingcentrum.cz  


Specializace: FMCG, finance/bankovnictví, služby, média.


Způsob práce: Analýza stávající situace - audity obchodních týmů, návrh řešení (optimalizace procesů a nástrojů řízení  – tvorba tréninkových programů na míru), vedení tréninkových programů, facilitace workshopů; koučování obchodníků a středního managementu.