Leadership Akademie (Vedení lidí II)

Pro koho je akademie určena?:  

Akademie je určena pro vedoucí a manažery, kteří chtějí být úspěšní při vedení lidí. Skládá se ze tří 2-denních manažerských workshopů, které na sebe navazují.

Co druhým workshopem získáte? 

Pozornost je věnována dalšímu prohloubení, osvojení a fixaci manažerských dovedností (stanovování cílů, vedení různých druhů individuálních rozhovorů (přijímací, plánovací, hodnotící, vytýkací...), vedení porad, různé styly delegování úkolů, koučování spolupracovníků, řízení vlastní energie, prevence proti stresu, únavě a vyhoření. 

Obsah workshopu + reference: Obsah-vedeni-lidi-ii-cast