Sebeřízení

Rozsah tréninku: 1 den; 9-17 h,

 

Úvod do programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Jaké jsou důsledky neschopnosti umět na sobě pracovat?

1/ Stanovování osobních cílů

 • 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
 • Princip SMARTER pro stanovení cílů
 • Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
 • Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti

 • Technika Mauny
 • Technika Sankalpy
 • Vytvoření vlastní Sankalpy
 • Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW

 • Goal/ Cíl
 • Reality/ Skutečnost
 • Options/ návrhy možných řešení
 • Will/ akce
 • Akční plán


4/ Další souvislosti (priority a asertivita)

 • Paretův princip (20:80)
 • Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
 • Asertivní komunikace
 • Akční plán

Závěr programu

 • Shrnutí a zhodnocení programu
 • Co si odnáším? Individuální akční plány