Řízení skladu

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Úvod do programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Nadhled do koncepce KPI

1/ Základní souvislosti

 • Vývoj a trendy práce ve skladu
  • Konkurence
  • Zákazníci
 • Role vedoucího skladu
 • Cvičení - Moje role

2/ Klíčové ukazatele při řízení skladu

 • Úroveň služeb
 • Analýza ABC
 • Zastaralé zásoby
 • Obrátkovost skladu
 • Akční plán

3/ Ekonomické ukazatele KPI

 • Nadhled
 • Výběr ekonomických ukazatelů KPI
 • Akční plán

4/ Procesní ukazatele KPI

 • Nadhled do skladového procesu
 • Klíčové procesní ukazatele KPI
 • Výběr procesních ukazatelů KPI
 • Akční plán

5/ Ukazatele spokojenosti zákazníka

 • Kdo je zákazník? Nadhled
 • Návrh dotazníku spokojenosti zákazníka
 • Akční plán

6/ Přístrojová deska KPI

 • Proč mít přístrojovou desku KPI?
 • Postup pro vytvoření přístrojové desky KPI na míru
 • Vytvoření vlastní přístrojové desky na míru

Závěr programu

 • Matice priorit
 • Vytvoření agregovaného akčního plánu dle matice priorit
 • Shrnutí a zhodnocení programu