Řízení servisu

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Úvod do programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Nadhled do koncepce KPI

1/ Pracovní ukazatele KPI

 • Produktivita
 • Efektivita
 • Ziskovost

2/ Praktické případové studie

 • Opatření pro zvyšování produktivity a efektivity
 • Opatření pro uspokojení navýšené poptávky zákazníků
 • Plánování měsíčních cílů KPI
 • Rozdělování práce v týmu
 • Optimalizace servisního procesu
 • Akční plán

3/ Finanční ukazatele KPI

 • Úvod do finančních ukazatelů
 • Výběr a vytváření finančních ukazatelů na míru
 • Kombinované finanční ukazatele
 • Akční plán

4/ Procesní ukazatele KPI

 • Fáze servisního procesu
 • Klíčové procesní ukazatele KPI
 • Výběr procesních ukazatelů KPI na míru
 • Akční plán

5/ Měření zákaznické spokojenosti

 • Otázky na měření zákaznické spokojenosti
 • NPS (Net Promoter Score) - Doporučitelnost servisu
 • Výpočet NPS
 • Akční plán

6/ Přístrojová deska KPI

 • Proč mít přístrojovou desku KPI?
 • Postup pro vytvoření přístrojové desky KPI na míru
 • Vytvoření vlastní přístrojové desky na míru

Závěr programu

 • Matice priorit
 • Vytvoření agregovaného akčního plánu dle matice priorit
 • Shrnutí a zhodnocení programu