Prodejní komunikace

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

 

Úvod programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Jaké jsou důsledky nedorozumnění a poruch při prodejní komunikaci?

Nadhled do struktury prodejní komunikace

 • Kontaktní fáze
 • Zjišťovací fáze
 • Argumentační fáze
 • Rozhodovací fáze

Kontaktní fáze

 • Cíle a nástroje zahřívací fáze
 • Navázání kontaktu, první dojem
 • Představení firmy
 • Trénink zahřívací fáze
 • Akční plán

Zjišťovací fáze

 • Cíle a nástroje zjišťovací fáze
 • Kladení otázek
 • Aktivní naslouchání
 • Trénink zjišťovací fáze
  • Příprava na jednání
  • Akční plán

Argumentační fáze

 • Cíle a nástroje argumentační fáze
 • Argumentační kolečko, argumenty užitku a argumenty důkazu
 • Trénink argumentační fáze
 • Typické a obtížné námitky
 • Řešení námitek
 • Horké křeslo
 • Akční plán

Rozhodovací fáze

 • Cíle a nástroje rozhodovací fáze
 • Nákupní signály
 • Techniky uzavírání obchodu
 • Trénink rozhodovací fáze
 • Akční plán

Závěr semináře

 • Shrnutí a zhodnocení
 • Co si z programu odnáším pro svou praxi?
 • Individuální akční plány