Práce se změnou

Práce se změnou sám na sobě. Sebeřízení. Osobní rozvoj. 

Trenér: ing. Roman Matyáš, ředitel MATY Training Centrum

 

Pro koho je kurz určen?:  

Pro ty, kteří věří, že pokud chtějí něco změnit, musí změnit nejprve sami sebe, svůj přístup, svůj postoj, svoje vědomí. 

Co kurzem získáte? 

Ukážeme vám, jak můžete změnit svoje myšlení, chování a verbální i neverbální komunikaci tak, abyste dosahovali svých osobních cílů. Naučíte se plánovat svoje osobní cíle ve 4 klíčových oblastech, a jak přejít od cílů k jejich realizaci. Naučíte se používat tisíce let staré techniky práce s kontrolou mysli a vědomí popsané ve Védách, momentálně potvrzované nejnovějšími objevy kvantové fyziky.

Nebudete potřebovat kouče, naučíte se koučovat sami sebe! Pochopíte princip Priority Managementu a asertivní komunikace ve svůj prospěch! Dobijete si energii, získáte nadhled a chuť na sobě pracovat a odnesete si spousty námětů z oblasti sebeřízení a osobního rozvoje.

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví výsledky. 

Program kurzu:

1/ Stanovování osobních cílů

 • Viditelné versus neviditelné cíle (V1 x V2)
 • 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
 • Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
 • Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti

 • Technika Mauny
 • Technika pozitivní afirmace
 • Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
 • Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW

 • Goal/ Cíl
 • Reality/ Skutečnost
 • Options/ návrhy možných řešení
 • Will/ akce
 • Akční plán


4/ Další souvislosti (priority a asertivita)

 • Paretův princip (20:80)
 • Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
 • Asertivní komunikace
 • Akční plán