Poradenství a konzultace

Mtc7

 Poradenství pro HR manažery:

"Cílem je zvyšování kvality rozvoje zaměstnanců a jejich profesionálních kompetencí."

  • Vývoj, spolutvorba nebo oponentura systému nastavení strategických kompetencí zaměstnanců dle pracovních pozic (včetně kompetenčních matic, AC/DC center, rozvojových rozhovorů s manažery a navazujících systémů pro cílený a dlouhodobý rozvoj kompetencí).
  • Vývoj, spolutvorba nebo oponentura nastavení systému výběrových řízení v oblasti vzdělávání.
  • Vývoj, spolutvorba nebo oponentuta systému certifikace interních koučů a trenérů.
  • Poradenství dle individuální domluvy a potřeb.

 

Poradenství pro ředitele prodeje:

"Cílem je zlepšování prodejních výsledků."

  • Vývoj, spolutvorba nebo oponentura optimalizace prodejních procesů.
  • Vývoj, spolutvorba nebo oponentura systému pro řízení kvality, kvantity a zaměření obchodních aktivit prodejních týmů nebo jednotlivců.
  • Využívání synergických efektů mezi odděleními pro zvyšování prodejních výsledků (typicky mezi marketingovým oddělením a oddělením prodeje nebo produktovým oddělením a prodejním oddělením).
  • Poradenství dle individuální domluvy a potřeb.

Mtc5