Koučink

Img_20160623_172858 Koučink nebo koučování. Anglicky Coaching. Termín, který je dnes v módě a hojně se používá ve všech médiích.

Různí lidé si pod tímto slovem představují
různé věci. Co to je? Pro nás je to jedna z metod rozvoje, která efektivně
pomáhá nastartovat změnu v myšlení a sebeuvědomnění rozvíjeného účastníka.

Koučink používáme jak ve skupinových tréninkových programech, tak individuálně.
Ve skupinových programech obvykle kombinujeme různé rozvojové  metody jako je
koučink, trénink a lektorský přístup. A to podle potřeby, v závislosti na cíli.
Zjednodušeně řečeno, pokud potřebujeme změnit myšlení a hlubší vrstvy vědomí,
používáme koučink. Pokud je cílem změna dovedností, pak důraz je kladen na
tréninkový přístup. Většinou nejde o čistý koučink, ale o určitou kombinaci
rozvojových metod.

Individuální koučink pak doporučujeme zejména pracovně vysoce vytíženým
manažerům, kteří preferují osobní přístup. Rovněž zde kombinujeme dle cílů
a potřeb rozvíjeného koučink, trénink a lektorský přístup.