Komunikační dovednosti

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

 

Úvod programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Jaké jsou důsledky poruch a nedorozumnění v komunikaci?

1/ Úvod do komunikačních dovedností

 • Proč se tím zabýváme?
 • Jaké jsou důsledky poruch a nedorozumnění v komunikaci? (interní, externí, doma,…)
 • Vysílač x Přijímač
 • Poruchy a nedorozumnění v komunikačním procesu
 • 3  základní komunikační dovednosti
  • Pozorování neverbální komunikace
  • Aktivní naslouchání
  • Kladení otázek
 • Akční plán

2/ Aktivní naslouchání

 • Fyzická přítomnost x mentální přítomnost
 • Projevy aktivního naslouchání v neverbální komunikaci
 • Schopnost soustředění a koncentrace na cíl
 • Techniky a cviky zlepšující soustředění a koncentraci
 • Akční plán

3/ Principy vedení rozhovoru pomocí otázek (koučování)

 • Proč je dobré klást otázky?
 • Výhody a nevýhody různých typů otázek
 • Princip vedení rozhovoru pomocí otázek
 • Technika kladení otázek, shrnování, doplňování a odsouhlasení
 • Praktický trénink
 • Akční plán

4/ Asertivní komunikace

 • 4 typy chování v komunikaci
 • Příběh jezdce, který zvládl slona
 • Principy asertivní komunikace
 • Praktická cvičení a trénink asertivní komunikace
 • Akční plán

5/ Obtížné komunikační situace

 • Dávání a přijímání zpětné vazby
 • Dávání a přijímání pochvaly
 • Dávání a přijímání kritiky
 • Práce s emocemi
 • Trénink praktických situací
 • Akční plány

Závěr programu

 • Shrnutí a zhodnocení
 • Co si z programu odnáším pro svou praxi?
 • Individuální akční plány