Zvyšování ziskovosti skladu

Prezenční forma

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,
Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Cíle programu:

- Rozšířit finanční a ekonomické znalosti
- Rozvinout schopnost analyzovat ekonomickou situaci a přijímat profitující rozhodnutí
- Osvojit si základní strategie vedoucí ke zvyšování ziskovosti skladu
- Zvyšování obratu/Business Development
- Navyšování zisku
- Snižování nákladů a zamezování plýtvání
- Vytvoření akčního plánu pro zvyšování ziskovosti skladu

Jak vypadá atmosféra školení?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Velmi edukatívne a zajímave školenie.“

- Michal Laško, vedoucí servisu, Auto Valas

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

- Marek Machata, vedoucí servisu, Auto Becchi s.r.o. Žilina

„Ako vždy na jednotku!“

- Martin Vozár, vedoucí servisu, Motorcar Zvolen

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔