Vedení lidí II

Prezenční forma

Pro koho je určeno?

Pro vedoucí a manažery, kteří chtějí být úspěšní při vedení lidí. Toto je poslední ze tří 2-denních manažerských workshopů, které na sebe volně navazují.

Co druhým workshopem získáte?

Pozornost je věnována dalšímu prohloubení, osvojení a fixaci manažerských dovedností (stanovování cílů, vedení různých druhů individuálních rozhovorů (přijímací, plánovací, hodnotící, vytýkací...), vedení porad, různé styly delegování úkolů, koučování spolupracovníků, řízení vlastní energie, prevence proti stresu, únavě a vyhoření.

Jak vypadá atmosféra školení?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Ako vždy na jednotku!“

- Martin Vozár, vedoucí servisu, Motorcar Zvolen

„Vše mi začalo dávat smysl. Příjemná forma výkladu. Velice propracováno, seminář jde do hloubky. Již dokážu aplikovat na své potřeby v práci. Hodnotím velmi kladně a děkuji za otevření očí a mysli.“

- Ing. Barbora Fehidová, vedoucí ekonomického oddělení, Chromservis

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

- Marek Machata, vedoucí servisu, Auto Becchi s.r.o. Žilina

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔