Sebeřízení

Prezenční forma

Rozsah tréninku:
1 den; 9-17 h,

Program kurzu:

Úvod do programu
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Očekávání účastníků a představení trenéra
- Jaké jsou důsledky neschopnosti umět na sobě pracovat?

1/ Stanovování osobních cílů
- 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
- Princip SMARTER pro stanovení cílů
- Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti
- Technika Mauny
- Technika Sankalpy
- Vytvoření vlastní Sankalpy
- Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW
- Goal/Cíl
- Reality/Skutečnost
- Options/návrhy možných řešení
- Will/akce
- Akční plán

4/ Další souvislosti (priority a asertivita)
- Paretův princip (20:80)
- Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
- Asertivní komunikace
- Akční plán

Závěr programu
- Shrnutí a zhodnocení programu
- Co si odnáším?
- Individuální akční plány

Jak vypadá atmosféra školení?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Velmi edukatívne a zajímave školenie.“

- Michal Laško, vedoucí servisu, Auto Valas

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

- Marek Machata, vedoucí servisu, Auto Becchi s.r.o. Žilina

„Školení jako vždy pod vaším vedením na úrovni, věčné 100%.“

- Jakub Jánošík, vedoucí servisu a prodeje, Smažík Nord, Ústí n. Labem

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔