Řízení servisu

Prezenční forma

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h,
Trenér:
Roman Matyáš, MATY Training Centrum

Úvod do programu:
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Nadhled do koncepce KPI


1/ Pracovní ukazatele KPI
- Produktivita
- Efektivita
- Ziskovost


2/ Praktické případové studie
- Opatření pro zvyšování produktivity a efektivity
- Opatření pro uspokojení navýšené poptávky zákazníků
- Plánování měsíčních cílů KPI
- Rozdělování práce v týmu
- Optimalizace servisního procesu
- Akční plán


3/ Finanční ukazatele KPI
- Úvod do finančních ukazatelů
- Výběr a vytváření finančních ukazatelů na míru
- Kombinované finanční ukazatele
- Akční plán


4/ Procesní ukazatele KPI
- Fáze servisního procesu
- Klíčové procesní ukazatele KPI
- Výběr procesních ukazatelů KPI na míru
- Akční plán


5/ Měření zákaznické spokojenosti
- Otázky na měření zákaznické spokojenosti
- NPS (Net Promoter Score)
- Doporučitelnost servisu
- Výpočet NPS
- Akční plán


6/ Přístrojová deska KPI
- Proč mít přístrojovou desku KPI?
- Postup pro vytvoření přístrojové desky KPI na míru
- Vytvoření vlastní přístrojové desky na míru


Závěr programu
- Matice priorit
- Vytvoření agregovaného akčního plánu dle matice priorit
- Shrnutí a zhodnocení programuJak vypadá atmosféra školení?

„Odnášam si veľa a to je Vaša vizitka práce – robíte to dobre!“

- Janka Varanaiová, vedoucí servisu, Auto Valas, Košice

„Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, a uvedomili si, kde sa nachádzame.“

- Marek Machata, vedoucí servisu, Auto Becchi s.r.o. Žilina

„Vše mi začalo dávat smysl. Příjemná forma výkladu. Velice propracováno, seminář jde do hloubky. Již dokážu aplikovat na své potřeby v práci. Hodnotím velmi kladně a děkuji za otevření očí a mysli.“

- Ing. Barbora Fehidová, vedoucí ekonomického oddělení, Chromservis

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔