Práce se změnou

Prezenční forma

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví výsledky.“

Trenér:
ing. Roman Matyáš, ředitel MATY Training Centrum

Pro koho je kurz určen?:  
Pro ty, kteří věří, že pokud chtějí něco změnit, musí změnit nejprve sami sebe, svůj přístup, svůj postoj, svoje vědomí.

Co kurzem získáte?
Ukážeme vám, jak můžete změnit svoje myšlení, chování a verbální i neverbální komunikaci tak, abyste dosahovali svých osobních cílů. Naučíte se plánovat svoje osobní cíle ve 4 klíčových oblastech, a jak přejít od cílů k jejich realizaci. Naučíte se používat tisíce let staré techniky práce s kontrolou mysli a vědomí popsané ve Védách, momentálně potvrzované nejnovějšími objevy kvantové fyziky.

Nebudete potřebovat kouče, naučíte se koučovat sami sebe! Pochopíte princip Priority Managementu a asertivní komunikace ve svůj prospěch! Dobijete si energii, získáte nadhled a chuť na sobě pracovat a odnesete si spousty námětů z oblasti sebeřízení a osobního rozvoje.

Program kurzu:

1/ Stanovování osobních cílů
- Viditelné versus neviditelné cíle (V1 x V2)
- 4 klíčové oblasti pro plánování osobních cílů
- Vaše osobní cíle v klíčových oblastech
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí soustředěné pozornosti
- Technika Mauny
- Technika pozitivní afirmace
- Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
- Akční plán

3/ Sebekoučování metodou GROW
- Goal/Cíl
- Reality/Skutečnost
- Options/návrhy možných řešení
- Will/akce
- Akční plán

4/ Další souvislosti (priority a asertivita)
- Paretův princip (20:80)
- Eisenhowerův princip (důležité x naléhavé)
- Asertivní komunikace
- Akční plán

Jak vypadá atmosféra školení?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Seminář mi pomohl utřídit si v hlavě, co chci změnit a hlavně jak toho lépe dosáhnout. Ráda bych se takovýchto školení účastnila častěji.“

- Slavka Hřebačková, Česká pojišťovna.

“Potvrdil jsem si správnost svoji cesty v seberozvoji a sebekoučování. Dozvěděl jsem se nové věci, jak na sobě pracovat. Jen tak dál, bylo to příjemné školení.“

- Ondřej Jon, Česká pojišťovna.

„Tento workshop mi pomohl uvědomit si "některé problémy", které aktuálně řeším + získat odstup a návod, jak je řešit.“

- Jan Marek, Česká pojišťovna.

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔