Pozitivní myšlení

Online školení

Rozsah tréninku:

1 den; 9-17 h,

Program:

Úvod do programu
- Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
- Očekávání účastníků a představení trenéra
- Proč je pozitivní myšlení důležité?
- Jaké jsou důsledky negativního myšlení?

1/ Jak vytvořit dobré kontaktní klima se zákazníkem? (mikro)
- Na co zaměřit svoji pozornost?
- Pozitivní vnitřní nastavení
- Neverbální komunikace
- 11 doporučení na co zaměřit pozornost
- 7 doporučení čeho se rozhodně vyvarovat
- Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí pozitivní pozornosti (makro)
- Síla mysli a pozitivního myšlení (video Bruce Lipton)
- Interní dialog
- Seznam vděčnosti
- Motivační nástěnka vizí
- Pozitivní afirmace
- Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
- Vnitřní postoj vítěze
- Akční plán

3/ Setkání se složitým/arogantním/negativním zákazníkem
- Důsledky setkání s negativním zákazníkem
- Návrat do vlastní rovnováhy
- Zaměření pozornosti
- Práce s dechem
- Akční plán

4/ Prevence a léčba stresu
- Pozitivní vs. negativní emoce
- Relaxační uvolňující techniky
- Meditace - královna technik
- Akční plán

Závěr programu
- Shrnutí a zhodnocení programu
- Co si odnáším?
- Individuální akční plány

Co říkají o Online Školení jeho účastníci?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Více takových školení! Bylo to super. “

- Bc. Tímea Hýžová, Asistentka, Mercedes Benz, Centrum Moravia

„Školení mi nejvíce pomohlo v pozitivním myšlení. Velmi zajímavé a poučné školení!“

- Jiří Sochan, Pema Automotive

„Ďakujem za príjemne školenie, z kterého si odnášam pozitivne dojmy a zkušenosti.“

- Lukáš Kočisko, Auto Palazzo, Košice

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔