Posun firemní kultury od pasivity k agilitě

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Společné návštěvy u zákazníka (Joint Visits);
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytváření programů na míru (Impact trénink, kombinace prodej/produkt);
- Vytváření prodejních pomůcek (námitkové dtb, dtb otázek);
- Rozvíjení strategií a nástrojů řízení (VAK model řízení);
- Rozvíjení a optimalizace procesů (prodejních,..);
- Vytváření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Jak vypadá atmosféra školení?

Na konci programu, účastníci vždy hodnotí přínos kurzu a práci fasilitátora jako ve škole. Celkové hodnocení programu je v 92% hodnoceno známkou 1. Celkový způsob práce trenéra je v 96% hodnocen známkou 1.

Na základě zpětné vazby od účastníků kurzy splní a často předčí očekávání účastníků.

Krátké příklady pozitivního hodnocení ze strany účastníků na konci programu:
„Tento program mi pomohl naprosto ve všem, co jsme probírali.“

- Petr Bayer, vedoucí servisu, Ekonom Příbram

„Tento workshop mi pomohl uvědomit si "některé problémy", které aktuálně řeším + získat odstup a návod, jak je řešit.“

- Jan Marek, Česká pojišťovna.

„Děkuji za příjemný čas. Školení bylo dynamické.“

- Lucie Kučerová, vedoucí ekonomického úseku, AUTO Štěpán, Mladá Boleslav

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔