Posun firemní kultury od pasivity k agilitě

Prezenční forma

Náš projektový přístup k firemnímu školení:

- Strukturovaný rozhovor s klientem;
- Elektronické dotazníky;
- Testovací nákupy;
- Analytický workshop;

- Vytvoření programu na míru;
- Vytvoření specifických případových studií;

- Příprava na program;
- Vedení programu;
- Aktivity po programu;

- Follow-up implementace;
- Implementační setkání s manažery, účastníky;
- Implementační koučování;

Jak vypadá atmosféra školení?

„Tento program mi pomohl naprosto ve všem, co jsme probírali.“

- Petr Bayer, vedoucí servisu, Ekonom Příbram

„Tento workshop mi pomohl uvědomit si "některé problémy", které aktuálně řeším + získat odstup a návod, jak je řešit.“

- Jan Marek, Česká pojišťovna.

„Děkuji za příjemný čas. Školení bylo dynamické.“

- Lucie Kučerová, vedoucí ekonomického úseku AUTO Štěpán, Mladá Boleslav

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔