Co je cílem vašeho firemního vzdělávání?

1.
Měl jsem minulý týden rozhovor s jedním vysoce postaveným manažerem, který pracuje
v korporátním prostředí. Téma bylo hodnocení přínosů velkého celkem finančně a časově
náročného vzdělávacího projektu od stávajícího dodavatele soft-skills dovedností.  

2.
Dozvěděl jsem se, že stávající dodavatel „hlavní message“ sice dodal, ale že celý projekt
rozhodně hladký průběh neměl. Školení a tréninky byly v čase hodně nakoncentrované a do lidí bylo vše tlačeno pod velkým tlakem, slovy technika „bylo to docela přes závit“.
Výsledkem bylo, že zaměstnanci měli už trenérů a školitelů plné zuby, na tréninky se vůbec
netěšili a dost „remcali“. Celý projekt vytvořil jen další nervozitu, které už je tak mezi
zaměstnanci dost s ohledem na všechny další krize, kterými si v současné době naše
společnost prochází.

3.
Shodli jsme se, že soft-skills projekt pro pracovníky by měl být nastavený a realizovaný vždy tak, aby to lidi nadchlo, nakoplo, nastartovalo a namotivovalo, aby se na tréninky těšili a ne naopak. Cílem vzdělávacích projektů by neměl být tzv. „Mindset downgrade účastníků“, neboli zhoršená emoční a mentální stabilita.
 
V dnešní době je už tak značné množství lidí unavených, opotřebovaných a vyhořelých a
nepotřebují časově a finančně náročné vzdělávací projekty, které je stahují emočně a
mentálně ještě více dolů.

‍4.
Co je společným jmenovatelem každého kvalitního soft-skills vzdělávacího projektu v dnešní době? Kromě jasně domluveného zaměření na zlepšování konkrétních znalostí a
dovedností klást maximální důraz na pozitivní motivaci všech účastníků po celou dobu
projektu. Cílem je nejen něco lidi naučit znalostně a dovednostně, ale hlavně nakopnout
jejich motivaci na sobě pracovat a rozvíjet se a zlepšovat jejich emoční a mentální stabilitu
(Mindset upgrade). 

5.
Řešením může být implementace našeho nového vzdělávacího projektu do systému vašeho firemního vzdělávání. Součástí tohoto projektu je série intenzivních jedno až dvoudenních workshopů na téma „Sebepoznání a práce se změnou u sebe“, „Sebeřízení vlastních zdrojů energie“, a nový intenzivní dvoudenní workshop „Work&Life Balance“. Tyto workshopy jdou daleko více do hloubky každého jednotlivce. Umožňují lépe poznat sám sebe, odbourat špatné návyky, zaměřit pozornost správným směrem, zamezit plýtvání vlastní energií a zároveň aktivovat nové zdroje vnitřní energie. Součástí projektu může být i práce s fyzioterapeutem a koučem na individuální úrovni. Výsledkem projektu je vyšší připravenost a imunita, lepší odolnost proti stresu, vyšší pracovní motivace, více energie a chuti jak do pracovních tak mimopracovních aktivit. Výsledkem projektu je „mindset upgrade“ neboli vyšší emoční a mentální stabilita všech zúčastněných pracovníků.

6.
Ozvěte se nám, abychom prodiskutovali budoucí možnosti a vytvořili takový soft-skills
projekt, který bude užitečný a motivující pro lidi a bude mít všechny atributy, které se od
dobrého projektu očekávají.

Aktuality do Vašeho emailu

Nejnovější články od Maty Training Centrum do Vaší emailové schránky.

Děkujeme Vám! Ozveme se Vám do dvou pracovních dnů.
Ups! Že by se vloudila se chyba? Překontrolte si prosím Váš text.

Více otázek?
Zájem o nezávaznou schůzku?
Zájem o spolupráci?

Zanechte e-mail a ozveme se Vám

Děkujeme Vám! Ozveme se Vám do dvou pracovních dnů.
Ups! Že by se vloudila se chyba? Překontrolte si prosím Váš text.