Proč a jak pracovat na firemní kultuře?

1.

Každá firma má svoji svébytnou kulturu. Spoluvytvářejí ji lidé, kteří ve firmě a pro firmu pracují. Dozajista na ni má vliv obor podnikání, místo a vzhled pracoviště. Určitě ji ovlivňuje chování, způsob komunikace a uvažování vlastníků a top managementu firmy. 
Firemní kultura rovná se to, jak se lidé na pracovišti cítí, jak přemýšlí, jak jsou naladěni, jak mezi sebou komunikují a jak se chovají. Firemní kultura se tedy do značné míry spolupodílí na tom, jak lidé přistupují, chovají se a jednají se svými zákazníky.

Dobrá nálada a naladění týmu na workshopu Zlepšování vnitrofiremní komunikace

2.

Pokud chceme zvyšovat úroveň firemní kultury, musí každý jednotlivec začít sám u sebe. První krok je sebepoznání. Lépe poznat sám sebe a následně lépe pochopit druhé. 

3.

Je to naše volba jak přistupujeme ke každému dni, který žijeme. Můžeme být z různých důvodů dlouhodobě naštvaní, protivní a podráždění.  Nebo se můžeme rozhodnout být častěji pozitivní, usměvavý, milý, laskavý a přátelský. První cesta vede dlouhodobě ke stresu, napětí, únavě a po čase i k vyhoření. Druhá cesta vede k naplnění, kreativitě, ke zdraví, duševní spokojenosti, k lepší imunitě, k prosperitě.
Možná si řeknete jeden den život nedělá. Ale když takhle žijete vy nebo s někým den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem a rok za rokem, to už váš život dělá.

4.

Firemní kulturu nezlepšíte tak, že začnete poukazovat jen na to, co by měli zlepšit druzí. Tak to obvykle nefunguje. Je důležité, aby každý začal sám u sebe. Celek je víc než část.

5.

Důležitý krok v rámci sebepoznání je lépe pochopit svoji  “ego bariéru”. To jsou naše vnitřní potřeby a strachy, které si plně neuvědomujeme. Bohužel právě to, co si plně neuvědomujeme, významně ovlivňuje naše chování. K sebepoznání nám může pomoci strukturální a transakční analýza.

6.

Při sběru informací o sobě si dávejte pozor na odmítání informací, které nesedí do vašeho aktuálního modelu vnímání. Odmítat informace, které nezapadají do toho, co si myslíte, že víte, je sice jednodušší a méně bolestné, ale lepší obraz vám to udělat nepomůže.
Uvědomte si, že jak nakládáte s tím, co o sobě nevíte, je minimálně stejně důležité jako to, co už víte.

Pokládejte správné otázky sobě a těm správným lidem. Naslouchejte!
Abychom získali širší perspektivu, tak potřebujeme být schopni vnímat svět i očima druhých. Jak na to? Na chvíli vypněte vaši ostýchavost a zvyšte vaši zvědavost. Pokládejte otevřené otázky, nesuďte a naslouchejte.

7.

Dobrá firemní kultura pomáhá snižovat pasivní, agresivní a pasivně agresivní chování na pracovišti.  Naopak podporuje asertivní chování a komunikaci. 

8.

Když si člověk uvědomí, že v práci tráví minimálně třetinu svého života, stojí kultivace firemní kultury zato.  Pokud každý zapracuje na sobě, na svém osobním rozvoji, synergickým efektem to posune úroveň firemní kultury na nový „level“.

9.

Pokud díky lepší firemní kultuře zlepšíme vnitrofiremní komunikaci, odpadne značná část stresu, snížíme chybovost a zvýšíme produktivitu. Budeme se víc těšit do práce. Zvýšíme kvalitu našeho života.
V konečném důsledku budou nejvíce benefitovat spokojení zákazníci firmy, kteří se k nám budou rádi vracet a dávat svému okolí dobré reference, a to nám následně zajistí zvýšenou finanční prosperitu pro celou firmu a pro lidi, kteří v ní a pro ní pracují.


Aktuality do Vašeho emailu

Nejnovější články od Maty Training Centrum do Vaší emailové schránky.

Děkujeme Vám! Ozveme se Vám do dvou pracovních dnů.
Ups! Že by se vloudila se chyba? Překontrolte si prosím Váš text.

Více otázek?
Zájem o nezávaznou schůzku?
Zájem o spolupráci?

Zanechte e-mail a ozveme se Vám

Děkujeme Vám! Ozveme se Vám do dvou pracovních dnů.
Ups! Že by se vloudila se chyba? Překontrolte si prosím Váš text.