Koučink

Koučink nebo Koučování?
Zajímá Vás jak vedeme firemní týmy a jednotlivce k úspěchu?

Anglicky Coaching.
Termín, který je dnes v módě a hojně se používá ve všech médiích.
Různí lidé si pod tímto slovem představují
různé věci.
Co to je?

Pro nás je to jedna z metod rozvoje, která efektivně
pomáhá nastartovat změnu v myšlení a sebeuvědomnění rozvíjeného účastníka.

Koučink používáme jak ve skupinových tréninkových programech, tak individuálně.
Ve skupinových programech obvykle kombinujeme různé rozvojové metody jako je
koučink, trénink a lektorský přístup, a to podle potřeby, v závislosti na cíli.

Zjednodušeně řečeno, pokud potřebujeme změnit myšlení a hlubší vrstvy vědomí,
používáme koučink. Pokud je cílem změna dovedností, pak důraz je kladen na
tréninkový přístup. Většinou nejde o čistý koučink, ale o určitou kombinaci
rozvojových metod.

Individuální koučink pak doporučujeme zejména pracovně vysoce vytíženým
manažerům, kteří preferují osobní přístup. Rovněž zde kombinujeme dle cílů
a potřeb rozvíjeného koučink, trénink a lektorský přístup.

Jak vypadá atmosféra koučinku?

"Získal jsem mnoho cenných informací."

- Vít Král

"Uvědomila jsem si jak na sobě mohu zapracovat."

- Jana Drobná

"Ujasnila jsem si stanovení priorit, na co se zaměřit."

- Radka Fafejtová

Reference

Pojďme do toho!

Kontakt ➔