Time Management

Rozsah tréninku: 2 dny; 9-17 h

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum

 

Úvod programu
Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla

Úvod do Time Managementu
    Proč se tím zabýváme?
    Jaké jsou důsledky nesprávného Time Managementu?
    Time Management I.-IV. Generace
    Časový snímek dnes
    Proč je důležité mít cíle?
    Časový snímek budoucnosti
    Akční plány

Priority a efektivní plánování
    Dotazník Thomase Kilmanna
    Jak určit priority?
    Techniky volby priorit
    Paretto princip
    Eisenhowerovo okno
    Cvičení – sestavení pracovního plánu
    Akční plán

Time Management a efektivní komunikace
    Proč se tím zabýváme?
    Jaké jsou důsledky poruch a nedorozumnění v komunikaci? (interní, externí, doma,…)
    Vysílač x Přijímač
    Poruchy a nedorozumnění v komunikačním procesu
    3  základní komunikační dovednosti
    Pozorování neverbální komunikace
    Naslouchání
    Užití otázek
    Akční plán

Interní komunikace v týmu
    Typy chování v interní komunikaci
    Asertivní komunikace
    Zásady interní komunikace sekce korporátního obchodu
    Akční plán

Jak ušetřit čas při telefonování
    Kultura telefonické komunikace
    Příprava telefonického scénáře
    Simulace praktických situací (audio nahrávání)
    Zpětné vazby
    Akční plány

Závěr semináře
    Shrnutí a zhodnocení
    Co si z programu odnáším pro svou praxi?
    Individuální akční plány