Proč MATY Training Centrum?

20181119_194346

Dosahujeme výborných výsledků v tom co děláme.

Jak? Naše práce nás baví!

Má to šťávu!

Má to říz!

Naši trenéři a koučové mají minimálně 10-leté praktické zkušenosti
s interaktivním vedením firemních tréninkových programů s vynikajícími výsledky
přenosu do praxe.  

Preferovanou metodou rozvoje účastníků je technika skupinového
koučinku, mentoringu a praktického tréninku a využívání praktických výukových
videofilmů v průběhu programu. Klademe důraz na zpětnou vazbu prostřednictvím
video nebo audio nahrávek. Po každém bloku programu si účastníci doplňují
akční plán pod koučovacím vedením trenéra.
Klademe důraz na aktivní aplikace poznatků z firemního tréninku na konkrétní
případy z praxe účastníků (postup od všeobecného ke konkrétnímu). Z jednotlivých
konkrétních případů odvozujeme všeobecná pravidla a poznatky
(postup od konkrétního k všeobecnému).

Vedení programů a motivačních workshopů dle zásad pozitivního myšlení a práce  
s týmovou dynamikou vedou k vytvoření pozitivní motivační atmosféry.
Tato "pozitivní spirála" podněcuje chuť účastníků na sobě pracovat, změnit se a udržet
si tuto energii i po zkončení programu dále na pracovišti.