Pozitivní myšlení

Rozsah tréninku: 1 den; 9-17 h,

 

Úvod do programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Proč je pozitivní myšlení důležité?
 • Jaké jsou důsledky negativního myšlení?

1/ Jak vytvořit dobré kontaktní klima se zákazníkem? (mikro)

 • Na co zaměřit svoji pozornost?
 • Pozitivní vnitřní nastavení
 • Neverbální komunikace
 • 11 doporučení na co zaměřit pozornost
 • 7 doporučení čeho se rozhodně vyvarovat
 • Akční plán

2/ Sebeřízení pomocí pozitivní pozornosti (makro)

 • Síla mysli a pozitivního myšlení (video Bruce Lipton)
 • Interní dialog
 • Seznam vděčnosti
 • Motivační nástěnka vizí 
 • Pozitivní afirmace
 • Vytvoření vlastní pozitivní afirmace
 • Vnitřní postoj vítěze
 • Akční plán

3/ Setkání se složitým/arogantním/negativním zákazníkem

 • Důsledky setkání s negativním zákazníkem
 • Návrat do vlastní rovnováhy
 • Zaměření pozornosti
 • Práce s dechem
 • Akční plán

4/ Prevence a léčba stresu

 • Pozitivní vs. negativní emoce
 • Relaxační uvolňující techniky
 • Meditace - královna technik
 • Akční plán

Závěr programu

 • Shrnutí a zhodnocení programu
 • Co si odnáším? Individuální akční plány