Cílové řízení

Rozsah tréninku: 1 den; 9-17 h,             

Trenér:  Roman Matyáš, MATY Training Centrum

 

Cíle programu:

 • Účastníci si umí stanovovat náročné cíle v souladu s hodnotami celé společnosti a plnit je.
 • Umí analyzovat situaci a přidělovat priority činnostem, které vedou ke splnění cíle.
 • Umí rozlišovat co je skutečně důležité pro plnění náročných cílů a co je pouze naléhavé.
 • Rozhodují se správně, na základě schopnosti nastavit správné priority.

 

Úvod programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Proč se tím zabýváme?
 • Jaké jsou důsledky špatného řízení?

Základy sebeřízení pomocí cílů

 • Časový snímek dnes
 • Proč je důležité mít cíle?
 • VAK model
 • SMART pravidla při stanovování cílů
 • Stanovování cílů v souladu s hodnotami společnosti
 • Časový snímek budoucnosti
 • Akční plán

 

Priority a efektivní plánování

 • Proč se tomu věnujeme?
 • Paretův princip
 • Eisenhowerovo okno
 • Cvičení 1 – sestavení plánu úkolů a činností obecně
 • Cvičení 2 – sestavení vlastního plánu úkolů a činností
 • Akční plán

 

Závěr programu

 • Shrnutí a zhodnocení programu
 • Co si odnáším?
 • Individuální akční plány