Change Management

Rozsah tréninku: 1 den; 9 -17 h,             

Cíle programu:

 • Účastníci umí v praxi uplatnit základní principy zavádění změn u sebe a svých podřízených.
 • Umí pracovat s technikami zavádění požadovaných změny u sebe a jejich týmů.
 • Aplikují metody řízení změny podle SMARTER, GROW techniky a tzv. změnové kartičky.
 • Umí vést ke změně přes motivaci zasahující jak rozumovou, tak emoční stránku člověka.

Úvod programu

 • Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla
 • Očekávání účastníků a představení trenéra
 • Proč se tím zabýváme?
 • Jaké jsou důsledky špatného řízení změny?

Základy řízení změny

 • Jak dnes pracuji se změnou u sebe či podřízených?
 • Jak probíhá změna v 5 krocích?
 • Příčiny rezistence lidí proti změnám – princip „Slona a Jezdce“
 • Technika SMARTER v stanovování cílů změny
 • Technika GROW při hodnocení realizace cílů změny
 • Práce se změnou přes „změnovou kartičku“
 • Akční plán

 

Principy a techniky řízení změny

 • Proč se tomu věnujeme?
 • Stanovení cílů změny za pomoci SMARTER techniky
 • Ověřování plnění změnových cílů přes používání GROW metody
 • Cvičení 1 – sestavení cíle změny u sebe pomocí SMARTER techniky
 • Cvičení 2 – hodnocení naplnění cílů přes použití GROW metody
 • Akční plán

 

Závěr programu

 • Shrnutí a zhodnocení programu
 • Co si odnáším?
 • Individuální akční plány